Maloobchodní síť prodejců potravinPro zájemce

Staňte se členem ESO MARKET

Informace k právnickým a fyzickým osobám, které podnikají v oblasti maloobchodního prodeje potravinářského zboží

Vážení podnikatelé,

úvodem Vám chceme vyjádřit uznání, že jste až do současnosti „ustáli“ rozvoj a tržní chování kapitálově silných potravinářských řetězců v naší republice, které pro nás, maloobchodní prodejce, vytvářejí nerovnoměrné konkurenční prostředí. Napomáhá tomu nejen mnohdy krátkozraká politika některých našich výrobců a dodavatelů, ale i politiky deklarovaná „podpora“malého a středního podnikání, přístup orgánů státní správy, bank apod.

Přesto řada českých podnikatelů prokázala schopnost přizpůsobit se situaci na trhu, reagovat na silné konkurenční prostředí zlepšením vzájemné komunikace, úzkou spoluprací. Ta zákonitě vyústila do vytváření různých maloobchodních řetězců, aliancí apod. s prodejem převážně potravinářského zboží.

Tyto jednotlivé „národní“ řetězce, aliance apod. postupně a samostatně dosáhly určitého respektu u dodavatelů, s různou úspěšností pomáhají svým členům v boji o přízeň a věrnost zákazníků a snaží se čelit tlaku silných mezinárodních řetězců.

V současnosti je prioritou sjednotit prodejní potenciály maloobchodů na principu KVALITY a vytvořit výhodnější pozice pro jednání o obchodních podmínkách pro své členy – maloobchodní prodejce.

Z toho nám vyplývá zásadní otázka:
Jak zvýšit hrubý zisk své provozovny? Jak toho dosáhnout?

Nabízíme Vám možnou odpověď:

Proto si Vás dovolujeme oslovit a předkládáme Vám základní informace o Družstvu ESO MARKET, které je družstvem maloobchodních prodejců v oblasti potravinářského zboží.

Základní informace o Družstvu ESO MARKET

Výhody členství v družstvu

Závěrem

Výše uvedený výpis aktivit družstva je zkrácený, proto v případě zájmu o bližší informace, včetně vstupu do některého z obchodních systémů Družstva ESO MARKET kontaktujte naše OBLASTNÍ MANAŽERKU Hanu Horákovou (mobil: 731 543 989).

– představenstvo Družstva ESO MARKET –